Retalls de premsa

Es constitueix el Consell Assessor de Gicor

03/11/2015El passat dia 14 d’octubre, va tenir lloc a la seu de Gicor la primera reunió del Consell Assessor, creat segons l’acordat a l’Assemblea d’enguany.
La missió del Consell és ajudar la Junta Directiva de l’entitat, aconsellant, proposant línies 
d’actuació per la millora de l’associació, i assessorant en tot tipus d’iniciatives pel bon 
funcionament de Gicor. Es preveu tenir reunions trimestrals i, de les conclusions de les quals, es donarà compte a la Junta.
A proposta de la Junta Directiva, i amb l’acceptació dels interessats, formen aquest primer 
Consell assessor, les persones següents:
Lluís Franch, Frederic Gómez, Jaume Regincós, Miquel Fañanàs, Miquel Lope, Núria Gómez, 
Pere Boadas, Quim Corominas, Reinalda Blanco i Xavier Burjons.  Coordina el Consell Laura 
Collell, vocal de la Junta, actuant com a Secretària Rosa Maria Montes, que ho és de Gicor.
Gicor vol agrair a totes aquestes persones la seva desinteressada col·laboració en la bona 
marxa de la nostra entitat.


 

CONTACTE:
C/Rutlla, 20 - 22
17002 - GIRONA
Tel. 972 22 14 69
Fax 972 20 31 69
info@gicor.org
COL·LABORADORS
© Associació gironina de prevenció i ajuda a les malalties del cor - www.gicor.org